Historia

Tradycja naszym atutem

Początki działalności

Początki działalności

Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku zaczął się trudny okres odbudowy polskiej państwowości. Jednym z ważniejszych elementów tego procesu była reorganizacja sieci kolejowej, która z powodu zaborów składała się z trzech odmiennych systemów. Zaistniała konieczność drukowania biletów kolejowych w języku polskim.

Przełom nastąpił w 1922 roku. Wydział handlowo-taryfowy Dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie dokonał zakupu kilku używanych maszyn poligraficznych. Ośmioosobowa załoga pod kierownictwem Augusta Waydy i zakupiony park maszynowy dały podwaliny powstania drukarni kolejowej, która otrzymała nazwę Wytwórnia Biletów Kolejowych z siedzibą w Krakowie przy Placu Kolejowym.

Początkowo drukowano tylko relacyjne bilety kartkowe oraz bilety blankietowe dla kas i na dopłaty, wystawiane w razie konieczności przez konduktorów.

Rozwój

Dynamiczny rozwój

W 1924 roku nastąpił dalszy dynamiczny rozwój drukarni. Do eksploatacji wprowadzono zakupione specjalistyczne maszyny drukarskie m. in. firmy Georg Goebel Darmstadt.

W 1934 roku nazwa Wytwórnia Biletów Kolejowych została przemianowana na Drukarnię Kolejową. Od tego czasu drukarnia była dla Ministerstwa Kolei własną wytwórnią druków ścisłej rejestracji oraz formularzy seryjnych stosowanych na PKP.

U schyłku lat czterdziestych nastąpił wzmożony okres odbudowy i sukcesywny rozwój drukarni. Produkcja w tym okresie wzrosła dwukrotnie. Rezerwy mocy produkcyjnej pozwoliły rozszerzyć funkcję usługową.

Modernizacja

Modernizacja

W połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęto gruntowny proces modernizacji drukarni. Tradycyjna technika składu drukarskiego została zastąpiona składem komputerowym, druk typograficzny wyparła offsetowa technika druku, a szereg uciążliwych i pracochłonnych czynności manualnych w introligatorni wyeliminowano poprzez wprowadzenie specjalistycznych maszyn i urządzeń.

W latach dziewięćdziesiątych szczególny nacisk położono na rozwój systemów zabezpieczeń druków wartościowych. Dzięki nowo zakupionej maszynie „Ecoprint” wyprodukowanej pod indywidualne zamówienie PKP do druku biletów kursu „90”- produkcję biletów przeniesiono z Niemiec do Polski. W naszej drukarni realizowano zamówienia na bilety dla całej sieci PKP. Ponadto w tym okresie zakupiono także maszynę do aplikacji hologramów.

Przemiana

Przemiana

W 2000 r. PKP Drukarnia Kolejowa w Krakowie została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od 2011 r. Drukarnia Kolejowa Kraków sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w nowo wybudowanym zakładzie w Węgrzcach k/Krakowa przy ul. Fortecznej 20 A. Nowy obiekt, wysoko wykwalifikowana kadra oraz odpowiednie zaplecze technologiczne gwarantuje realizację zamówienia na najwyższym poziomie w pełnym zakresie (przygotowanie do druku CTP, druk, oprawa introligatorska).