Władze spółki

Zgromadzenie wspólników
Rada nadzorcza

Przewodnicząca - Anna Szczepaniak
Członek - Barbara Kopczyńska
Członek - Łukasz Rydzkowski

Zarząd spółki

Prezes zarządu - Robert Rybka
Członek zarządu - Piotr Mielnicki